Buivydiškių pagrindinė mokykla

______________________________________________________

 • Padidinti šrifto dydį
 • Numatytasis šrifto dydis
 • Sumažinti šrifto dydį

Psichologė:

 • Įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas.
 • Bendradarbiauja su mokytojais, socialiniu pedagogu, kitais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba Vaiko gerovės komisijoje.
 • Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais.
 • Rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti.
 • Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais.
 • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas.
 • Šviečia Mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
 • Renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bei atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną.
 • Atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į Mokyklos bendruomenės poreikius.

 

 

EGLĖ ŽIBŪDAITĖ

Tel.: 8 662 09074

El. paštas: zibudaite.buimok@gmail.com

 

Psichologės darbo laikas:

Pirmadieniais - penktadieniais 8:00 – 16:30

 

 
Buivydiškių pagrindinė mokykla
Įmonės kodas 195001854
Adresas: Beržų g. 2a,
Buivydiškių k., Zujūnų sen.
LT-14165, Vilniaus r.
Tel./faks. (8 5) 231 9414
Tel. 8 601 34387
El. p. buivydiskiumok@yahoo.com